4.5

4.5

Memnuniyet Ortalaması (Öğrenci Anket Ortalaması) 

Yabancı iş arkadaşları ve yöneticilerle iletişimden, telefon görüşmelerine; toplantı yönetimi tekniklerinden sunumlara, satış görüşmelerinden yabancı konuk karşılamaya kadar geniş bir yelpazede konu başlıklarına sahip olan UKLAACADEMY İş İngilizcesi Modülleri ile iş ortamında ihtiyaç duyduğunuz tüm becerileri kısa sürede kazanabilirsiniz.

KİMLER KATILABİLİR ?

Belli bir dilsel gelişime ulaşmış ve özellikle konuşma becerisi kazanmak isteyen UKLAACADEMY Seviye Tespit Sınavı’nda Genel İngilizce Seviyesi en az B2 ve üzeri olan bireyler programımızdan yararlanabilmektedir.

PROGRAMIN AMACI NEDİR ?

Konuşmaya gerçekçi bir akıcılık ve doğruluk kazandırmak
Bireylerin aksan problemlerini çözümlemek
Bireye konuşma becerisinin gelişmesiyle özgüven kazandırmak
Bireye dinleme gelişimi sağlamak
Tonlama, vurgu tekniklerinin öğretilerek seslerin doğru kullanımını öğretmek
Doğru kelimenin doğru yerde kullanılmasını öğretmek
Bireyin mevcut kelime bilgisini düzenlemek ve gelişimine katkıda bulunmak

 

KULLANILAN TEKNİKLER VE MATERYALLER NELERDİR ?
 

UKLAACADEMY Konuşma Programı, İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilme, eğitim, bilgi ve becerisine sahip ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından verilir. Derslerde pratik beceriyi arttırıcı, öğrenciyi aktif kılan tüm teknikler uygulanır. Böylece dersler hem etkili hem de eğlenceli bir şekilde işlenir. UKLAACADEMY Konuşma Programıyla kısa sürede öğrenciler konuşma becerilerini geliştirdikleri daha akıcı konuştukları ve kendilerini İngilizce daha iyi ifade edebildikleri düzeye ulaşırlar.
Kullanılan teknik ve araçlardan bazıları şunlardır;
Role-play
Drama ve canlandırmalar
Telaffuz ve akıcılık egzersizleri
Ses bilgisi eğitimi
Sunuma dayalı münazaralar
Gazete, dergi, fotoğraf, video gibi görsel ve işitsel materyaller